digisuli.szltiszk.hu
Eseménynaptár
Statisztika
  • Jelenlévő felhasználó: 0
  • Mai látogatás: 0
  • Mai Látogató: 0
  • Összes látogatás: 34598
  • Összes Látogató: 6946
Belépés

 

 

JELENTKEZÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA

Tájékoztató

Osztályozó vizsgára legkésőbb 2014. december 23-ig lehet jelentkezni ennek a jelentkezési lapnak a kitöltésével és a jelenléti konzultáción történő leadásával. Amennyiben a jelenléti konzultáción nem tud részt venni, a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a valyi@valyip.hu email címre, vagy a fejlécben található fax-számra kérem visszaküldeni. Ha a jelentkező mégsem kíván osztályozó vizsgát tenni, a visszalépésről írásban tájékoztatnia kell az iskola vezetését. 2014. december 23. után a vizsgától visszalépni már nem lehet!

Ha a vizsgára jelentkező tanuló a vizsgán önhibájából nem jelenik meg, az adott tárgyból „elégtelen” osztályzatot kap.

Jelentkezési lap 10.DKA: jellap_ov_digisuli_10 DK_A
Jelentkezési lap 11.DKA: jellap_ov_digisuli_11 DK_A
Jelentkezési lap 12.DKA: jellap_ov_digisuli_12 DK_A

Vizsgabeosztás

10.DKA

Tantárgy Dátum Időpont Vizsga típus
Matematika 2015.01.16 13:00 Írásbeli
Informatika 2015.01.16 14:30 Gyakorlati
Angol nyelv 2015.01.17 8:00 Írásbeli
Német nyelv 2015.01.17 8:00 Írásbeli
Magyar nyelv és irodalom 2015.01.17 9:30 Írásbeli
Történelem 2015.01.23 13:00 Írásbeli
Földrajz 2015.01.23 14:30 Írásbeli
Fizika 2015.01.24 8:00 Írásbeli
Kémia 2015.01.24 9:30 Írásbeli

 11.DKA

Tantárgy Dátum Időpont Vizsga típus
Matematika 2015.01.16 13:00 Írásbeli
Informatika 2015.01.16 14:30 Gyakorlati
Angol nyelv 2015.01.17 8:00 Írásbeli
Német nyelv 2015.01.17 8:00 Írásbeli
Magyar nyelv és irodalom 2015.01.17 9:30 Írásbeli
Történelem 2015.01.23 13:00 Írásbeli
Földrajz 2015.01.23 14:30 Írásbeli
Fizika 2015.01.24 8:00 Írásbeli

 12.DKA

Tantárgy Dátum Időpont Vizsga típus
Matematika 2015.01.16 13:00 Írásbeli
Informatika 2015.01.16 14:30 Gyakorlati
Angol nyelv 2015.01.17 8:00 Írásbeli
Német nyelv 2015.01.17 8:00 Írásbeli
Magyar nyelv és irodalom 2015.01.17 9:30 Írásbeli
Fizika 2015.01.17 11:00 Írásbeli
Történelem 2015.01.23 13:00 Írásbeli
Földrajz 2015.01.23 14:30 Írásbeli

ITAK

Kedves Tanulók!

Aki nem tud belépni az ITAK rendszerbe, vagy bármi problémája van a rendszer használatával az írjon egy e-mai-t a kolozsl@valyi.szltiszk.hu címre, nevével, osztályával és a probléma rövid leírásával!

Digitális középiskola működése

digisuli150x150Intézményünk a TÁMOP-3.2.1/B-09/2-2010-0006 pályázat keretében az Apertus Közalapítvány technológiai, tartalmi és módszertani támogatásának köszönhetően a 2010/11-es tanévben indította útjára a Szent László Digitális Középiskolát. A Digitális Középiskola − az interneten szervezett iskola azon felnőttek számára ad lehetőséget a gimnáziumi érettségi megszerzésére, akik a hagyományos felnőttoktatás kereteiben nem lennének képesek egyedül, a tanulásban magukra hagyatva felkészülni az érettségire.

Az interneten folyó oktatásszervezés új feladatokat és lehetőségeket teremt. Lehetőséget ad a tanulás és tutorálás helyének és idejének megválasztására, digitálisan közvetített tananyag felhasználására, kötetlenebb kapcsolattartásra és információ átadásra. A lehetőségek azonban feladatokat is jelentenek: a tananyagot digitális formában fel kell dolgozni, a megjeleníthetőségét biztosítani kell, és kell valaki, aki a kérdésekre válaszol, aki követi a tanulót az előrehaladásban, megválaszolja a kérdéseit, de számon is kér: aki elmarad - miért marad el.

A Digitális Középiskola - az interneten szervezett iskola oktatási formában alkalmazott módszere ún. vegyes (angol szakszóval: blended) oktatási forma, amelyben a személyes jelenlét és a távoktatás elemei együttesen vannak jelen. A tanulási forma szerves egységként
 

  • tartalmazza a digitális tananyagot, mely teljes körűen tartalmazza a műveltségi területek tantárgyakra bontott, 9-12. évfolyamos gimnáziumi tananyagát,
  • és a tanulói előremenetel figyelésére, tutorálásra, digitális kapcsolattartásra és támogatásra alkalmas Integrált Tanulási és Adminisztrációs Környezetet (ITAK), mely tanulásmenedzsment eszközökkel felszerelve képes a digitális tananyagok megjelenítésére.

 

Emellett a csoportos oktatás és a digitális eszközökkel segített egyéni felkészülés módszere segíti a hatékony tanulást. Az interneten elérhető tanulási környezet, a tanulás-tanítás szervezése, a közösségi terek, az együttműködések és személyre szóló tanulásmódszertan lehetősége, az ismeret tervezett és szervezett elsajátításának támogatása hozzájárul a tanulás eredményességéhez.

Órarendek (Változás: 2014.12.11.)

 10DKA1_11  11DKA1_11
10.DK/A 11.DK/A
 12DKA1_11  

 Oktatás helyszíne:

Szekszárd: 12.DK/A

Tamási: 10.DK/A, 11.DK/A

Órarend PDF formában itt!

12.DK/A  

 

Vizsgarend

Diákjaink félév és év végén osztályozó vizsgán adnak számot tudásukról.

Vizsgaszabályzat letölthető itt: vizsgaszabalyzat